วีดีทัศน์ตำบล

รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

news
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมโครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ๋ เผี้ยวบ้าน เผี้ยวหญ้า เผี้ยวตาง ด้วยมือเฮา
clock 25 ก.พ. 2564 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมประจำตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564
clock 19 ก.พ. 2564 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงดำเนินโครงการจาวเจียงฮายฮ่วมใจ๋ เผี้ยวบ้าน เผี้ยวหญิง เผี้ยวตาง ด้วยมือเฮา เพื่อฟื้นฟูความเสียหายด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
clock 17 ก.พ. 2564 chart 0
news
มาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
clock 08 ก.พ. 2564 chart 0
news
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ประชาชนลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและปฏิบัติการมาตรการกำหนดห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด 90 วัน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 30 เมษายน 2564
clock 04 ก.พ. 2564 chart 0
news
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
clock 28 ม.ค. 2564 chart 0
news
ขออนุมัติดำเนิการตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
clock 28 ม.ค. 2564 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

news
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 25 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
clock 11 มิ.ย. 2563 chart 0
news
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
clock 02 ต.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศ ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
clock 10 ก.ค. 2562 chart 0
news
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะ กม 1+785.00 ถึง 2+315.00) ณ ศูนย์หัตถกรรม บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 ถึง บ้านปางพระราชทาน หมู่ที่ 15
clock 02 ก.ค. 2562 chart 0
news
เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
clock 02 ก.ค. 2562 chart 0
news
เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
clock 17 มิ.ย. 2562 chart 0
ดูทั้งหมด arrow_down

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด arrow_down

เว็บบอร์ด

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. เชียงราย

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ อปท ในเชียงราย