ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง นำโดยนายวีรชิต วรัญชิตกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง และคณะผู้บริหาร ได้นำถุงยังชีพไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

clock 18 ส.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ