ภาพกิจกรรม

อบต.แม่ฟ้าหลวง ร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564

clock 01 มี.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

อบต.แม่ฟ้าหลวง ส่วนราชการอำเภอแม่ฟ้าหลวง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ฟ้าหลวง จัดริ้วขบวนร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ