ข่าวบริหารงานบุคคล

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสามัคคีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2562

clock 16 ส.ค. 2562 chart 0 ครั้ง

ข่าวบริหารงานบุคคลอื่น ๆ