ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง

clock 08 ก.ย. 2564 chart 0 ครั้ง

วันที่ 8 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตามมาตรการป้องกันการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

news
วันที่ 21 ต.ค. 2564 อบต.แม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพิธีมอบป้ายปลอดยาเสพติด ของพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้แก่ บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ 17 บ้านป่าคา หมู่3 บ้านปางพระราชทาน หมู่ 15 และบ้านลิเช หมู่9
clock 21 ต.ค. 2564 chart 0
news
งานสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
clock 18 ต.ค. 2564 chart 0
news
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ฟ้าหลวง (ศปก.อ. แม่ฟ้าหลวง) ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง
clock 18 ต.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
clock 14 ต.ค. 2564 chart 0
news
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
clock 14 ต.ค. 2564 chart 0
news
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
clock 07 ต.ค. 2564 chart 0