ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

clock 31 ก.ค. 2563 chart 0 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

news
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
clock 11 ส.ค. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้รับการตรวจเยี่ยมการประเมินเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563
clock 07 ส.ค. 2563 chart 0
news
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
clock 07 ส.ค. 2563 chart 0
news
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้รับการตรวจประเมินเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น EHA ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป : 4001 ได้คะแนนรวม 93.50 /100 และด้านการจัดการ
clock 04 ส.ค. 2563 chart 0
news
วิธีการทำ EM บอล เพื่อบำบัดน้ำเสีย โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่ฟ้าหลวง
clock 04 ส.ค. 2563 chart 0
news
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
clock 01 ส.ค. 2563 chart 0