ประมวลกิจกรรม/ภาพประทับใจ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหนะของโรค ซึ่งปีนี้มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกในอัตราที่เพิ่มขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จึงดำเนินการพ่นหมอกควัน และรณรงค์การคว่าภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อไม่ให้ยุงลายมาวางไข่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงดำเนินการรีวมกับอาสาสมัครแต่ละหมู่บ้าน 

 

DSC07782DSC09789DSC09750DSC09781DSC09793_1DSC00094