ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง

clock 08 ก.ย. 2564 chart 0 ครั้ง

วันที่ 8 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตามมาตรการป้องกันการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ