ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2564 อบต.แม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมพนักงานจิตอาสา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 บริเวณตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง

clock 07 ก.ย. 2564 chart 0 ครั้ง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ