ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

clock 30 ส.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่เช่าตลาดและอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ