ภาพกิจกรรม

วัันที่ 19 สิ งหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมต้อนรับ นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย ์ บริหารสถานที่แยกกักตัว (Community lsolation)อำเภอแม่ฟ้าหลวง แล

clock 19 ส.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ