ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น นายวีรชิต วรัญชิตกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ฟ้าหลวง (ศปก.อ.แม่ฟ้าหลวง)

clock 09 ส.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น นายวีรชิต วรัญชิตกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ฟ้าหลวง (ศปก.อ.แม่ฟ้าหลวง) รับนโยบาย แนวทางการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ แม่ฟ้าหลวง-แม่จัน ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ