ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

clock 04 ส.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

 นายวีรชิต วรัญชิตกูล นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง  ปลัดอบต. และตัวแทนพนักงานอบต.แม่ฟ้าหลวง ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพระธาตุดอยตุงและวัดห้วยน้ำขุ่น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ