ภาพกิจกรรม

ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุอำเภอแม่ฟ้าหลวง

clock 15 พ.ย. 2562 chart 0 ครั้ง

ผู้สูงอายุตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุอำเภอแม่ฟ้าหลวง

ณ โรงเรียนสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น ได้แก่

อันดับ 1 นายอาปะ มาเยอะ ส่งประกวดโดย รพสต.บ้านสามัคคี

อันดับ 3 นายนวล ส่งประกวดโดย รพสต.ห้วยน้ำขุ่น

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ