ภาพกิจกรรม

กิจกรรมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่ฟ้าหลวง

clock 05 เม.ย. 2564 chart 0 ครั้ง

วันที่  5 เมษายน 2564  เจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ฯ อบต.แม่ฟ้าหลวง และคณะสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฟ้าหลวง  ร่วมกิจกรรมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ระดับอำเภอแม่ฟ้าหลวง  ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครบอครัวจังหวัดเชียงราย  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ