ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลกและวันป่าไม้โลก

clock 05 เม.ย. 2564 chart 0 ครั้ง

อบต.แม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ วัดห้วยน้ำขุ่น หมุ่บ้านห้วยน้ำขุ่น สาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุง  กศน.อำเภอแม่่ฟ้าหลวง  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบชะตาแม่น้ำ พัมนาแม่น้ำ ทำฝายน้ำอนุรักษ์และบวชป่า   ระหว่างวันที่ 21- 22 มีนาคม 2564 ณ หมุู่บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ