ภาพกิจกรรม

โครงการวันท้องถ่ิ่นไทย ประจำปี 2564

clock 05 เม.ย. 2564 chart 0 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.แม่ฟ้าหลวง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องราชสักการะ และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ