ภาพกิจกรรม

โครงการเยาวชนใฝ่ดี ประจำปี 2564

clock 09 มี.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการเยาวชนใฝ่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564   ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ บ้านห้วยไร่  ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ