ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 \\

clock 09 มี.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

โครงการอบรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 \\\"หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติภัย\\\" ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 

วิทยากรโดย ทีมปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ฟ้าหลวง 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ