ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 \"หลักสูตรการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย\"

clock 09 มี.ค. 2564 chart 0 ครั้ง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม จัดโครงการอบรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอบต.แม่ฟ้าหลวง  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ