ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาบ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 2 ,บ้านห้วยน้ำขุ่นหมู่ที่ 18, โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี, เจ้าหน้าที่ทหาร ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เก็

clock 25 ก.พ. 2564 chart 0 ครั้ง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ