ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง

clock 30 ก.ค. 2563 chart 0 ครั้ง

การปฏิบัติงานด้านจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กิจกรรมทำความสะอาดตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
****************************
1.นายวิทยา วิเศษเจริญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำ ความดี ด้วยหัวใจจำนวน 43 คนประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทั่วไป แยกเป็น จิตอาสาจำนวน 28 คน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกประชาชนทั่วไป 15 คน
2.การปฏิบัติ
นายวิทยา วิเศษเจริญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนทั่วไปจำนวน 43 คน
3.วัน เวลา ที่ปฏิบัติ
-วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
4.สถานที่
-ตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
5.รายละเอียดการปฏิบัติ
-นายวิทยา วิเศษเจริญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสากวาดล้างทำความสะอาด ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) โดยมีข้าราชการพนักงาน ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมกิจกรรม
6.ผลการปฏิบัติ
-นายวิทยา วิเศษเจริญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำ ความดี ด้วยหัวใจจำนวน 43 คนประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง และอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ทำการกวาดล้างทำความสะอาด โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ที่ตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ