ภาพกิจกรรม

​โครงการฟื้นฟูและปรับสภาพป่า​ (ปลูกป่าเสริม)​ สืบสานพระราชดำริฟื้นคืนป่าธรรมชาติดั้งเดิม

clock 13 ก.ค. 2563 chart 0 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบบลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและปรับสภาพป่า (ปลูกป่าเสริม) สืบสานพระราชดำริฟื้นคืนป่าธรรมชาติ ดั้งเดิม ในวันเสาร์ที่ 21  กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ณ บริเวณฐานปฏิบัติการทหารบ้านป่าซางนาเงิน หมู่ที่ 12  ตำบลแม่ฟ้าหลวง  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ