ภาพกิจกรรม

siberian husky)(calico cat)สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตำบลแม่ฟ้าหลวงเป็นสุข(beagle)(russian blue cat) วันที่ 18 มิถุนายน 2563

clock 18 มิ.ย. 2563 chart 0 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สาย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัด ตอน ทำหมัน สุนัข-แมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563
มีรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- ตอนสุนัขเพศผู้ จำนวน 2 ตัว
- ทำหมันสุนัขเพศเมีย จำนวน 1 ตัว
- ตอนแมวเพศผู้ จำนวน 0 ตัว
- ทำหมันแมวเพศเมีย จำนวน 12 ตัว
- รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 ตัว
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
(siberian husky)(calico cat)\"ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย\" (beagle)(russian blue cat)

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ