ภาพกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

clock 17 ธ.ค. 2562 chart 0 ครั้ง

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง และตัวแทนประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในวันดังกล่าว

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ