ภาพกิจกรรม

รางวัลตลาดสดติดดาว ประจำปี 2561

clock 26 ก.ค. 2562 chart 0 ครั้ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ได้มีพิธีมอบโล่ห์รางวัลตลาดสดติดดาว ที่ผ่านการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการค้าภายในกำหนด โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบโลห์รางวัล 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ