ภาพกิจกรรม

รับรางวัล องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ

clock 19 ต.ค. 2561 chart 0 ครั้ง

นายวีรชิต  วรัญชิตกูล เข้ารับรางวัล องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ ตามโครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\" จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ สโมสรกองทัพ  ในพฤหัสบดีที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ