ภาพกิจกรรม

ส่งมอบมือถือเก่าตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

clock 10 ต.ค. 2561 chart 0 ครั้ง

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงได้รับบริจาคมือถือเก่า และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว จำนวน 674  เครื่อง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ