ภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลโครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่

clock 08 ต.ค. 2561 chart 0 ครั้ง

ตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและเข้ารับรางวัลตลาดสดติดดาว ในวันที่ 27 กันยายน 2561  ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ